ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Правила прийому

До Павлоградської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом у 2009-2010 навчальному році

1. Загальні положення

1.1. Павлоградська філія МАУП здійснює багаторівневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр, спеціаліст, магістр.
1.2. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" № 2984-ІІІ від 17.01.2002р. усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
1.3. До філії приймаються громадяни України мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.4. Прийом здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста.
1.5. Підготовка фахівців в ПФ МАУП здійснюється за  заочною формою навчання з використанням мультимедійних та Інтернет технологій.

2. Порядок прийому

2.1. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами:

 • бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту або особи, які здобули вищу освіту.

2.2. До участі в конкурсі щодо зарахування на старші курси за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалаврів, спеціалістів та магістрів допускаються особи, які мають документ державного зразка про здобутий попередній освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
2.3. Павлоградська філія оголошує набір за наступними напрямами підготовки (спеціальностями) за освітньо-професійними програмами:

бакалавра

 • соціологія
 • психологія
 • політологія
 • право
 • управління персоналом і економіка праці
 • маркетинг
 • фінанси і кредит
 • облік і аудит
 • менеджмент
 • банківська справа

спеціаліста, магістра

 • практична психологія
 • соціологія
 • політологія
 • фінанси
 • банківська справа
 • облік і аудит
 • маркетинг
 • управління персоналом і економіка праці
 • менеджмент організацій
 • правознавство

3. Прийом документів

3.1. Прийом документів та зарахування абітурієнтів на заочну(дистанційну) форми навчання здійснюється по мірі формування груп.
3.2. У терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто заяву на ім’я ректора Академії, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію;
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • шість фотокарток розміром 3?4 см;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених Приймальною комісією Академії, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) отримані вступниками у поточному році;
 • копію приписного посвідчення (для денної форми навчання);
 • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові – завірену Приймальною комісією Академії або у встановленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінали сертифікатів та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України вступник пред’являє особисто.

Документи, які не відповідають вимогам, зазначеним вище, до розгляду не приймаються.

4. Конкурсний відбір

4.1. Для конкурсного відбору щодо вступу допускаються вступники, яким зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників з сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх у поточному році за освітньо-професійними програмами бакалавра не нижче 124 балів непрофільних та профільних предметів. Але після закінчення прийому документів приймальна (відбіркові) комісії залишають за собою право рекомендувати до зарахування (якщо кількість заяв більше ніж кількість ліцензованих місць на певні напрями навчання) абітурієнтів, кількість балів у сертифікатах яких більша. Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня (менше 124 балів) до участі в конкурсі не допускаються.
4.2. Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти у МАУП (або за умови складання вступних випробувань):


з/п

Код напряму підготовки

Назва напряму підготовки

Назва предметів

1

6.030101

Соціологія

1. Українська мова і література.
2. Історія України.

2

6.030102

Психологія

1. Українська мова і література.
2. Біологія або історія України.

3

6.030103

Практична психологія

1. Українська мова і література.
2. Біологія.

4

6.030104

Політологія

1. Українська мова і література.
2. Іноземна мова або Історія України.

5

6.030401

Право

1. Українська мова і література.
2. Історія України.

6

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

1. Українська мова і література.
2. Математика або історія України.

7

6.030507

Маркетинг

1. Українська мова і література.
2. Математика або історія України.

8

6.030508

Фінанси і кредит

1. Українська мова і література.
2. Математика або історія України.

9

6.030509

Облік і аудит

1. Українська мова і література.
2. Математика або історія України.

10

6.030601

Менеджмент

1. Українська мова і література.
2. Математика або іноземна мова.

4.3. При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра вступники складають фахові вступні випробування профілюючої дисципліни у письмовій формі за тестовими технологіями.

Спеціальність

Вартість послуги, грн.

Одиниця
виміру

Форма навчання

 

Заочна, дистанційна з використанням Інтернет-технологій, дистанційна з використанням мультимедійних технологій
(у т.ч. перепідготовка)

 

 

бакалавр

спеціаліст

магістр

 

психологія

3500

3500

7000

1 рік

соціологія

3500

3500

7000

1 рік

політологія

3500

3500

7000

1 рік

фінанси

3500

3500

7000

1 рік

банківська справа

3500

3500

7000

1 рік

облік і аудит

3500

3500

7000

1 рік

маркетинг

3500

3500

7000

1 рік

управління персоналом і економіка праці

3500

3500

7000

1 рік

менеджмент організацій

3500

3500

7000

1 рік

правознавство

5000

5000

10000

1 рік

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)