ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Історія Павлоградської філії МАУП

Павлоградська філія МАУП є структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом, створена  29 червня 1998 року як  Павлоградський регіональний навчально-консультативний центр МАУП на базі Павлоградського коледжу економіки та управління, а  як самостійний підрозділ  філія розпочала свою роботу з 1 жовтня 2000 року і стала центром  освіти, науки  і культури Західно-Донбаського регіону і продовжує виконувати  ці функції і на сьогодні.

Відмінними характеристиками навчально-освітньої і просвітницької діяльності  Павлоградської філії МАУП є:

 • реалізація освітніх програм багаторівневої класичної вищої освіти
 • реалізація особистісно-орієнтованої системи освіти заснованої на багатолітніх традиціях високоякісної підготовки спеціалістів.
 • відкритість, доступність в освітньому процесі
 • демократичність системи управління
 • забезпеченість непереривної професійної освіти
 • підтримка інноваційного характеру науково-педагогічного потенціалу
 • збереження, створення і забезпечення широкодоступних інформаційних навчально-освітніх ресурсів.

Основні цілі:

 • збереження і передача накоплених наукових знань і технологій
 • формування громадянської відповідальності студентів
 • забезпечення конкурентоспроможності на основі високого рівня освіти в регіоні
 • задоволення потреб особистості в інтелектуальному розвитку
 • забезпечення і підтримка програм соціально-економічного та культурно розвитку регіону
 • культурно-просвітницька робота
 • впровадження в навчальний процес новітніх технологій
 • створення соціально-орієнтовної системи організації труда співробітників і навчання студентів

Павлоградська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом використовує різні системи організації навчального процесу в залежності від визначення потреб споживача освітньої програми. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху  до європейської інтеграції.

Філія формує навчально-виховне середовище, яке базується на нових інформаційних і освітніх технологіях, на партнерській, взаємній повазі між викладачами і студентами, на принципах гуманізму, демократії, загальнокультурних  людських цінностях.

Різноманітна і плідна самодіяльна творчість студентів. Активно працюють наукове товариство студентів і молодих викладачів, культурно-дозвіллєвий центр, низка молодіжних клубів, діє студентське самоврядування.

Створено сприятливі умови для студентської наукової діяльності. Студенти навчального закладу активно виступають на міських, обласних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах.

У галузі вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлаштування філія  співпрацює на основі договорів з  державними відомствами, науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими спілками і товариствами.

Відповідає вимогам матеріально-технічна база. Для студентів і співробітників створені сприятливі соціально-побутові умови. До їх послуг кафе, медпункт, центр інформаційних комп’ютерних технологій, навчальні аудиторії, комп’ютерні класи з підключенням до Інтернет - мережі, комплекс спортивних споруд, актовий зал,  гуртожиток. У розпорядженні студентів та викладачів  - бібліотечний центр, загальний фонд якого складає  понад 14 тис. підручників і періодичних видань.

Бібліотечний фонд

В розпорядженні студентів та викладачів філії книжковий фонд бібліотечного центру Павлоградської філії МАУП. Загальний фонд бібліотеки складає 143635 підручників і періодичних видань. Бібліотека ПФ МАУП систематично поповнюється серійними тематичними виданнями МАУП в електронному вигляді за спеціальностями, комплектами аудіолекцій. Студенти також користуються книжковим фондом відділення центральної міської бібліотеки, що знаходиться неподалік. Функціонує читальна зала.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)